Altay Tankı İçin 1.8 Milyon Metrekarelik Tesis Özelleştirme Kapsamına Alındı

Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait, Milli Savunma Bakanlığı’na tahsisli, Sakarya ili Arifiye ilçesinde yer alan 1 milyon 804 bin metrekarelik MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü arazisi, özelleştirme kapsamına alındı.

Tesisin, Cumhurbaşkanlığı kararıyla özelleştirme kapsamına alınmasının nedeninin 250 Altay ana muharebe tankının seri üretimiyle ilgili olduğu öğrenildi. Özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2019 tarihinde tamamlanacak ve işletme hakkı 25 yıl olacak.

Ankara’da 9 Kasım’da Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile BMC şirketi arasında Altay tankının seri üretim sözleşmesi imzalanmıştı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın modern ana muharebe tankı ihtiyacının karşılanması amacıyla başlatılan ‘Altay Ana Muharebe Tankı Projesi’ kapsamında 250 tank üretilecek. Ana yüklenici olarak BMC firması ile imzalanan projede ASELSAN, ROKETSAN ve MKEK başta olmak üzere birçok savunma sanayi firması da alt yüklenici olarak görev yapacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanlığı kararıyla özelleştirme kapsamına alınan 1 milyon 804 bin 131 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde bulunan 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü işletimindeki mal ve hizmet üretim birimlerinin (Fabrika), Altay tankı projesi kapsamında özelleştirme kapsamına alındığı öğrenildi.

İşletme hakkı 25 yıl olacak

Özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2019 tarihine kadar tamamlanacak. Özelleştirme kapsam ve programına alınmasına, özelleştirme uygulamasının, işletme hakkının verilmesi yöntemiyle gerçekleştirilmesi ve işletme hakkı süresinin 25 yıl olarak belirlenmesine karar verildi.

S Bilişim Danışmanlık, dev tesisin özelleştirme kapsamına alınmasıyla ilgili, ‘Sakarya tank ana-bakım fabrikası Türk askeri-ağır sanayiinin önemli bileşenlerindendir. Fabrika ayrıca kapalı alan, bağlı kapalı alan ve kolay genişleme bakımından Türkiye’nin başta gelen tesislerindendir. Fabrikanın ülke bütünü ve limanlarına demiryolu bağlantısı bulunmaktadır. Altay tankının seri üretiminin gerçekleştirilmesinde üretim yeri kamu elindeki Sakarya ana bakım fabrikasının özelleştirilme ya da tesis işletme haklarının kiralanması suretiyle çözümlenebilecektir. Daha önemlisi 250’nin çok çok üstünde üretimler planlanabilir ve gerçekleştirilebilir hale gelinecektir’ değerlendirmesinde bulundu. 

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan karar şöyle:

‘Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait ve Milli Savunma Bakanlığına(MSB) tahsisli Sakarya ili Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesinde bulunan 1075 ada, 5 parsel numaralı 1.804.131 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde bulunan MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 1.Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü işletimindeki mal ve hizmet üretim birimlerinin (Fabrika), özelleştirme ile hedeflenen genel amaçların karşılanmasının yanı sıra; milli savunma sanayinde ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması ile fabrikanın işletme verimliliğinin artırılması ve yeni/iş üretim imkanları oluşturmaya yönelik yatırımların özel sektör tarafından yapılması amacıyla, Özelleştirme kapsam ve programına alınmasına, özelleştirme uygulamasının, işletme hakkının verilmesi yöntemiyle gerçekleştirilmesi ve işletme hakkı süresinin 25 yıl olarak belirlenmesine, Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar Fabrikanın MSB Askeri Fabrikalar Genel müdürlüğü 1.Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından işletilmesine devam edilmesine, Fabrikada Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik mal ve hizmet üretiminin devamlılığının sağlanması ile MSB’nin kontrolünde yeni yatırımların yapılması da dahil olmak üzere, ihale dökümanında ve işletme hakkı sözleşmesinde yer alacak hususların Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve MSB tarafından belirlenmesine, Özelleştirme uygulamasında teklif sahiplerinin savunma sanayi tesisi işletme deneyimleri, mal yeterlilikleri gibi, MSB ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca uygun görülecek sair hususların ön yeterlilik kriteri olarak belirlenmesine, Özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2019 tarihine kadar tamamlanmasına, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları hakkında Kanunun 3’üncü ve geçici 29’uncu maddeleri gereğince karar verilmiştir.’ – İstanbul

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.